Ẩm thực

Cảng HKQT Vân Đồn cung cấp dịch vụ ẩm thực tại nhiều vị trí, bao gồm cả bên trong và bên ngoài khu vực cách ly của nhà ga hành khách quốc tế và quốc nội.


Hiện tại có 03 nhà hàng đang mở cửa đón khách:

Nhà hàng Lucky 01 Nhà hàng: Lucky

Gần cửa ra số 01 khu vực cách ly đi quốc nội

01 Nhà hàng: Lucky

Gần cửa số 7- 8 khu vực cách ly đi quốc tế

Red Cherry

Đường vào khu vực cách ly, gần quầy thủ tục 01 sảnh đến