Quy định về hành lý nguy hiểm

Chia sẻ

Theo Quyết định số 1531/QĐ-CHK về danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay của Cục Hàng Không Việt Nam có hiệu lực từ 01/9/2017 (Văn bản nhà nước ban hành, nêu rõ, cụ thể và chi tiết)